KIVÜ Kistarcsa                   
Városüzemeltető Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL!

2016 Október 13 09:50

Mikor és miért nem kerül elszállításra a hulladék:   Kommunális hulladék: Kizárólag a közszolgáltatási szerződésben vállalt űrtartalmú edény mértékéig űrítjük és szállítjuk el a hulladékot. Csak a gyűjtő edényzetben elhelyezett hulladék kerül elszállításra!   Nem kerül elszállításra: Ha a hulladék mennyisége meghaladja az edény ű...

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ

2016 Szeptember 19 08:21

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ 2016. október 24-től október 27-ig   Tisztelt Lakosok!   Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata és a KIVÜ Kft. egyszeri zöldhulladék gyűjtési akciót szervez.   A zöldhulladék begyűjtését a szelektív hulladékgyűjtési rendszernek megfelelően északi és déli körzetben végezzük, külön na...

MEGVÁLTOZOTT A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZÁMLÁZÁSI RENDSZER!

2016 Szeptember 15 14:42

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy 2016. április 1-től kizárólag az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., www.nhkv.hu) jogosult a hulladékszállítási közszogláltatási díj számlázására, beszedésére és a kintlévőség kezelésére.   Kérjük, hogy a számlát az NHKV Zrt. részére teljesítsék, mert a KIVÜ Kft. a továbbiak...
ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUKON!

 
Tisztelt Látogató!
 

Szeretettel köszöntöm a KIVÜ Kft. honlapján. Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődik a társaságunk iránt. Bízunk abban, hogy megtalálja az Ön által keresett információkat és sikerül társaságunk jobb megismerése. Társaságunk 2011. február 16-án jött létre, 100%-os Önkormányzati tulajdonnal, a korábbi Városgondnokság feladatainak átvételével.A KIVÜ Kft. az alapító Önkormányzat elvárásainak megfelelően az itt élők érdekeit szolgálva dolgozik. Célunk a feladataink minél magasabb színvonalon való teljesítése.

2016. április 1-től a KIVÜ Kft. kizárólag a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladait látja el. Feladata: kommunális, szelektív, lom és zöldhulladék begyűjtése, beszállítása ártalmatlanítóba, válogatóba, hasznosítóba. Megszervezi az éves elektronikai hulladékgyűjtési akciót. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan további információkat talál a http://www.gyujtelek.hu honlapunkon.
Mindennapi munkánkhoz kérjük a türelmét, megértését, jobbító, segítő szándékú észrevételeit.

 

Kellemes böngészést kívánunk!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vernyik József
                                                                                                                                                                                                ügyvezető